digitalna štampa

Štampa na majicama

Kako se poslednjih godina, zbog velike dinamike u poslovanju pojavila potreba za hitnom izradom štampanog materijala, tako se sve više koriste mogućnisti i kapaciteti mašina za digitalnu štampu.

Kako digitalna štampa funkcioniše?
Materijal se prvo pripremi u računaru, a potom direktno pošalje u mašinu za digitalnu štampu i izvrsi se fotokopiranje. Digitalna štampa se najčešće koristi i za stampanje u boji, za štampanje vizit-karata, ID kartica, jelovnika, cenovnika, brošura, kataloga, kalendara...Ako vam je potreban dizajn ili priprema za štampu sve možemo zajedno rešiti.